Roeland Hogt zegt welkom!

 

 

Home

 

Over mij

Contact

 

 

 

 

The creating elements

Ambitie

·         Innovatie door het verbinden van generaties

·         ‘Levenskunst’, in de betekenis van de verkenning, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke talenten in harmonie met dierbaren en de maatschappij.

·         De brug bouwen van de huidige professie bij de Hogeschool Rotterdam naar een professie in Noord-Oost Nederland

Ontwerpen

Inspiratie

Technologie

Roeland Hogt

Management

The elements, de thema's

Coaching/educatie

Cross overs en Integrale Mobiliteit

Referenties/Links

Diversen

Inspiratie

The creating elements

 

 

Je bent wat je diepe, bezielende wens is

Zoals je wens is. zal je wil zijn

Zoals je wil is, zullen je daden zijn

Zoals je daden zijn, zal je lot zijn

 

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5

 

Het verbinden van talenten en disciplines versterkt de kracht van de creatie: Dat zijn 'The creating elements' of is  ‘de Levenskunst’ in de betekenis van de verkenning, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke talenten in harmonie met dierbaren en de maatschappij.

Er zijn hierbij twee sporen te onderscheiden:

1.             Mijn persoonlijke ontwikkeling en inzet

2.             Het verbinden van talenten, mensen en generaties

Voor mijn  persoonlijke ontwikkeling en inzet zijn de professionele thema's: Ontwerpen, Technologie, Management en Coaching&educatie.

De Cross overs staan voor het verbinden van talenten, mensen en generaties

104-0461_IMG_crop

Roeland Hogt (1965)

The elements, de thema's

Getrouwd met Monique, drie dochters.

 

Een goede vriend Alje Bosma heeft me als volgt omschreven voor een boek over de RDM Campus (www.rdmcampus.nl))

Kunstenaar, ontwerper en onderzoeker. Authentiek. Oog voor het detail en het grotere geheel. Uiterst gedreven om het beste uit zichzelf en iedere situatie te halen. Continu analyserend om zichzelf te verbeteren, te vernieuwen, te ontwikkelen.

 

Mijn 'artiesten'naam is Fabulo.

 

Nu:

·         Hogeschooldocent en onderzoeksdocent Automotive&mobility engineering en design bij de Hogeschool Rotterdam (HR)

·         Onderwijs innovator

·         Ontwikkeling (bij de HR) van de Community of Practice Future Mobility

·         Ontwerper bij Fabulo Design

·         Schrijver van boek Samenwijs

·         Projectontwikkelaar verbindende projecten

 

Hiervoor:

·         Projectleider/wetenschappelijk medewerker bij TNO (automotive) voor de internationale auto industrie

 

Opleiding:

·         Automotive engineering

·         Coaching en educatie

·         Management

·         Marketing

·         Organisatiekunde

·         Kunstacademie

 

 

·         Ontwerpen: Automotive en mobiliteit design met een sidestep voor interieur architectuur en kunst.
Tevens het ontwerpen van concepten en innovaties voor coaching en educatie 

·         Technologie: Automotive research projecten (focus op voertuigdynamica) voor de internationale automobielindustrie. Voertuig design, engineering en prototyping

·         Management: op projecten, producten, marketing en organisaties in R&D en educatieve organisaties.

·         Coaching & educatiie : Student talentontwikkeling door samenwerking en co-creatie, uitwisseling en verspreiding van vaardigheden, kennis en competenties

·         Cross overs
Verbindende projecten binnen de filosofie van Samenwijs (Vertrouwen, Verbinden, Realiseren)

Samenwijs is samen creëren uitgaande van gelijkwaardigheid en wederzijds belang van alle betrokkenen. Samenwijs ondersteunt de zelfbewuste authentieke ontwikkeling van individuen, organisaties en maatschappij. Samenwijs creëert belevenissen.

 

Het 'boek' Samenwijs zal eind januari 2015 worden gepubliceerd.

 

Naast deze hoofdthema's zijn andere passies:

·         Beeldende kunst:  Schilderijen, tekeningen, sculpturen

·         Dans: Salsa

·         Poezie: Gedichtenbundel: vrije wachters

 

Links

Referenties

RDM Campus

Community of Practice Future Mobility

 

 

Zie onderliggende pagina's